New Danish regulation for fireplaces entered into force on 22.01.2015

On 22.01.2015 the new Danish regulation for fireplaces “regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW” entered into force. It contains new limit values for fireplaces with and without boiler, which will be valid from 26.07.2015:

 

Dust/particles:

5 g/kg (10 g/kg) according to NS 3058-1 and NS 3058-2 (Norwegian method)

or  40 mg/m³ according to DINplus method

OGC:                150 mg/m³

 

2 years after entry into force the limit values for above mentioned fireplaces will be tightened:

Dust/particles:

4 g/kg (8 g/kg) according to NS 3058-1 and NS 3058-2 (Norwegian method)

or  30 mg/m³ according to DINplus method

OGC:                120 mg/m³

 

 

Link: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=167776#Kap9  (Bilag 1)

 

Grænseværdier / emissionskrav for rumopvarmere

Rumopvarmere med og uden vandtank skal opfylde grænseværdierne for støv og OGC, dog kun ved en af prøvningsmetoderne for støv:

Stof Grænseværdi Måleprincip Prøvningsmetode
Støv 5 g/kg, og en maksimal emission på 10 g/kg i de enkelte prøvningsintervaller Fortyndingstunnel NS 3058-1 og NS 3058-2 (udregnet efter NS 3059, klasse 1 eller 2, afhængig af fyringsanlæggets størrelse) eller en tilsvarende standard for måling af partikelemission fra rumopvarmere, anerkendt i EU, EFTA-lande eller Tyrkiet.
40 mg/normal m3 ved 13 % O2 Direkte i røggaskanalen Relevant harmoniseret produktstandard, eller hvis ikke denne indeholder beskrivelse af emissionsmålemetoder, så CEN/TS15883, Annex A. 1 (Apparater til fast brændsel til husholdningsbrug – Metoder til emissionsprøvning), eller tilsvarende standard for måling af partikelemissioner fra rumopvarmere, anerkendt i EU, EFTA-lande eller Tyrkiet.
OGC 150 mg C/normal m3 ved 13 % O2 Direkte i røggaskanalen Relevant harmoniseret produktstandard, eller hvis ikke denne indeholder beskrivelse af emissionsmålemetoder, så CEN/TS15883, Kapitel 4 (Apparater til fast brændsel til husholdningsbrug – Metoder til emissionsprøvning), eller tilsvarende standard for måling af OGC emission fra rumopvarmere, anerkendt i EU, EFTA-lande eller Tyrkiet.

Fra d. (= 2 år efter ikrafttrædelsesdatoen) skal rumopvarmere med og uden vandtank opfylde emissionskravene for støv og OGC, dog kun ved en af prøvningsmetoder for støv:

Stof Grænseværdi Måleprincip Prøvningsmetode
Støv 4 g/kg, og en maksimal emission på 8 g/kg i de enkelte prøvningsintervaller Fortyndingstunnel NS 3058-1 og NS 3058-2 (udregnet efter NS 3059, klasse 1 eller 2, afhængig af fyringsanlæggets størrelse) eller en tilsvarende standard for måling af partikelemission fra rumopvarmere, anerkendt i EU, EFTA-lande eller Tyrkiet.
30 mg/normal m3 ved 13 % O2 Direkte i røggaskanalen Relevant harmoniseret produktstandard, eller hvis ikke denne indeholder beskrivelse af emissionsmålemetoder, så CEN/TS15883, Annex A. 1 (Apparater til fast brændsel til husholdningsbrug – Metoder til emissionsprøvning), eller tilsvarende standard for måling af partikelemissioner fra rumopvarmere, anerkendt i EU, EFTA-lande eller Tyrkiet.
OGC 120 mg C/normal m3 ved 13 % O2 Direkte i røggaskanalen Relevant harmoniseret produktstandard, eller hvis ikke denne indeholder beskrivelse af emissionsmålemetoder, så CEN/TS15883, Kapitel 4 (Apparater til fast brændsel til husholdningsbrug – Metoder til emissionsprøvning), eller tilsvarende standard for måling af OGC emission fra rumopvarmere, anerkendt i EU, EFTA-lande eller Tyrkiet.

Test according to 97/23/EG guideline of pressure equipment, art.3, paragraph 2.3, module B

Every building product, which belongs to the guideline of pressure equipment (formula: pressure * volume > 50 bar liter) has to be tested according to 97/23/EG guideline of pressure equipment, art.3, paragraph 2.3, module B. The compliance for criteria of testing is increasingly controlled by the market authority of the countries Switzerland and Germany.

 

If you need further information or a detailed offer, please do not hesitate to contact us.